Hiện có 25 cán bộ, giáo viên thuộc 1 bộ phận

Tìm kiếm cán bộ, giáo viên

Nhập họ tên cán bộ, giáo viên cần tìm!
Họ tên Đơn vị Chức vụ chính Email
Tạ Thị Thu Lê
Họ tên Tạ Thị Thu Lê
Ngày sinh 27/11/1976
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Thạnh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Phó Hiệu trưởng lettt505@anminh.edu.vn
Cao Hoàn Dũ
Họ tên Cao Hoàn Dũ
Ngày sinh 01/01/1978
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Thạnh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Kế toán duch505@anminh.edu.vn
Phạm Thị Loan
Họ tên Phạm Thị Loan
Ngày sinh 14/12/1978
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Thạnh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Văn thư-Thủ quỹ loanpt505@anminh.edu.vn
Châu Quang Phồ
Họ tên Châu Quang Phồ
Ngày sinh 16/06/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Thạnh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Hiệu trưởng phocq505@anminh.edu.vn
Trần Hữu Lịnh
Họ tên Trần Hữu Lịnh
Ngày sinh 12/01/1973
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Tổ trưởng Tổ TN linhth505@anminh.edu.vn
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Họ tên Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Ngày sinh 10/01/1980
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Tổ phó Tổ TN nguyetnta505@anminh.edu.vn
Trần Thanh Tuấn
Họ tên Trần Thanh Tuấn
Ngày sinh 01/01/1980
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Giáo viên tuantt505@anminh.edu.vn
Nguyễn Văn Được
Họ tên Nguyễn Văn Được
Ngày sinh 01/01/1972
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Giáo viên duocnv505@anminh.edu.vn
Trần Hữu Nghị
Họ tên Trần Hữu Nghị
Ngày sinh 24/10/1978
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Chủ tịch Công đoàn nghith505@anminh.edu.vn
Cao Hoàng Lâm
Họ tên Cao Hoàng Lâm
Ngày sinh 01/01/1980
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Thạnh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 TPT lamch505@anminh.edu.vn
Võ Thị Bích Huyền
Họ tên Võ Thị Bích Huyền
Ngày sinh 12/12/1981
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Thạnh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Giáo viên huyenvtb505@anminh.edu.vn
Đặng Thị Yến
Họ tên Đặng Thị Yến
Ngày sinh 24/03/1978
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Thạnh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Giáo viên yendt505@anminh.edu.vn
Nguyễn Văn Tiếp
Họ tên Nguyễn Văn Tiếp
Ngày sinh 10/10/1988
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Giáo viên tiepnv505@anminh.edu.vn
Trần Quang Tiển
Họ tên Trần Quang Tiển
Ngày sinh 09/01/1987
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Giáo viên tientq505@anminh.edu.vn
Nguyễn Thị Mỹ Viện
Họ tên Nguyễn Thị Mỹ Viện
Ngày sinh 01/01/1982
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Tổ trưởng Tổ XH vienntm505@anminh.edu.vn
Lê Văn Nghiệm
Họ tên Lê Văn Nghiệm
Ngày sinh 15/03/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Thạnh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Tổ phó Tổ XH nghiemlv505@anminh.edu.vn
Trần Minh Chiến
Họ tên Trần Minh Chiến
Ngày sinh 25/12/1978
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Thạnh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 BT chi đoàn chientm505@anminh.edu.vn
Trần Thị Trúc
Họ tên Trần Thị Trúc
Ngày sinh 01/01/1979
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Thạnh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Giáo viên tructt505@anminh.edu.vn
Nhan Diệu Ánh
Họ tên Nhan Diệu Ánh
Ngày sinh 29/09/1980
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Giáo viên anhdn505@anminh.edu.vn
Nguyễn Trọng Thủy
Họ tên Nguyễn Trọng Thủy
Ngày sinh 20/01/1972
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Hưng - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Giáo viên thuynt505@anminh.edu.vn
Nguyễn Văn Dũ
Họ tên Nguyễn Văn Dũ
Ngày sinh 02/08/1971
Giới tính Nam
Địa chỉ Đông Thạnh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Giáo viên dunv505@anminh.edu.vn
Trần Thị Ngọc Yên
Họ tên Trần Thị Ngọc Yên
Ngày sinh 01/01/1984
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Thạnh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Văn thư-Thủ quỹ yenttn505@anminh.edu.vn
Phan Thị Kim Năm
Họ tên Phan Thị Kim Năm
Ngày sinh 16/04/1988
Giới tính Nữ
Địa chỉ Đông Hòa - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Giáo viên namptk505@anminh.edu.vn
Đoàn Thanh Thế
Họ tên Đoàn Thanh Thế
Ngày sinh 20/08/1972
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Giáo viên thedt505@anminh.edu.vn
Nguyễn Hoàng Cầu
Họ tên Nguyễn Hoàng Cầu
Ngày sinh 06/01/1974
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS Đông Thạnh 1
Trường THCS Đông Thạnh 1 Giáo viên caunh505@anminh.edu.vn
 

Liên kết Website

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 31
  • Hôm nay: 312
  • Tháng hiện tại: 938
  • Tổng lượt truy cập: 352821

Liên kết